Logo_header
Số lượt truy cập: 7585059
BoKH&CN
KHCN & Địa phương
Những đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển ở khu vực này
Cập nhật lúc: 19 Tháng Tư 2011 3:19:53 CH

Tây Bắc là vùng lãnh thổ địa đầu của Tổ quốc, có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, có chung biên giới với Trung Quốc và Lào. Đây là khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế và xã hội, về an ninh và quốc phòng. Đây là khu vực có ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái của toàn vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ. Đây là nơi sinh sống của hơn 20 dân tộc anh em thuộc 7 nhóm ngôn ngữ. Mỗi dân tộc có một đời sống tâm lý riêng phong phú và phức tạp. Đời sống tâm lý này được hình thành qua quá trình lịch sử lâu dài, qua quá trình sản xuất, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đời sống tâm lý này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác của các dân tộc. Nghiên cứu nó sẽ không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về các dân tộc, mà còn giúp các cơ quan nhà nước hoạch định được các chủ trương, chính sách và thực thi chúng phù hợp hơn với các dân tộc và đạt được hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc.


Trong quá trình thực hiện đề tài đã hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ và các nội dung đặt ra. Đề tài đã kết hợp đồng bộ một số phương pháp nghiên cứu khác nhau. Qua kết quả nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý cơ bản của 6 dân tộc thiểu số đại diện cho khu vực Tây Bắc, có thể đi đến những nhận định, đánh giá có tính chất kết luận sau: Các dân tộc được khảo sát đều có nhận thức khá hạn chế về các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Tây Bắc. Nhận thức của người dân về lợi ích của các chủ trương, chính sách cũng hết sức khiêm tốn. Người dân hiểu được nhiều nhất là chính sách xóa đói, giảm nghèo (chương trình 135) và chính sách 327.

Kết quả nghiên cứu về năng lực tổ chức sản xuất của các dân tộc thiểu số cho thấy đại đa số các gia đình sống bằng nghề nông(trồng trọt và chăn nuôi). Điều đáng nói là tính chất hàng hóa của sản xuất ở các dân tộc thiểu số chưa chuyển nhiều thành hàng hóa. Sản xuất lúa gạo, chăn nuôi chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu của các gia đình. Số nông sản để bán hầu như rất ít. Sản xuất của các dân tộc kém hiệu quả còn do một nguyên nhân cơ bản nữa là khó giải quyết đầu ra của nông sản. Do cơ sở hạ tầng của nhiều xã còn kém, giao thông đi lại khó khăn nên việc vận chuyển, thu mua nông sản còn rất hạn chế.

Kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài này đã cho thấy phạm vi và mức độ giao tiếp của các dân tộc thiểu số Tây Bắc là rất hạn chế. Các dân tộc biết rất ít về các dân tộc khác, nếu họ không sống cùng làng bản với mình. Chủ yếu giao tiếp với những người dân tộc mình. Nguyên nhân của thực trạng này là do sự phân bố cư dân và địa bàn sinh sống của các dân tộc. Trong một xã có thể có tới vài dân tộc, song nhiều bản làng lại chỉ có một dân tộc thiểu số sinh sống. Phạm vi và mức độ giao tiếp hạn chế cũng là một yếu tố hạn chế sự phát triển sản xuất của các dân tộc thiểu số Tây Bắc. Điều này làm cho các dân tộc ít học hỏi được các kinh nghiệm sản xuất của các dân tộc khác, địa phương khác, nhất là kinh nghiệm sản xuất của dân tộc Kinh.

Giao tiếp giữa ác dân tộc hạn chế dẫn tới các dân tộc hiểu biết chưa nhiều về nhau. Tỷ lệ người của các dân tộc thiểu số đánh giá về sự thân thiện và gần gũi của các dân tộc khác không cao.

Đề tài đã tìm hiểu một số nguyện vọng, kiến nghị cơ bản của các dân tộc thiểu số hiện nay đối với Đảng và Nhà nước. Các nguyện vọng và kiến nghị của các dân tộc chủ yếu tập trung vào giải quyết những khó khăn trong giải quyết đói nghèo, phát triển kinh tế của các dân tộc hiện nay, trong đó có các nguyện vọng như vay vốn sản xuất, tăng thêm đất sản xuất, giúp đỡ về giống cây, giống con, giảm giá phân bón, xây dựng giao thông, đường xá, đưa điện vể bản làng… Bên cạnh đó các dân tộc cũng đề xuất các nguyện vọng về giúp con em đồng bào dân tộc học hành, học nghề, chăm sóc y tế, quan tâm đến sức khỏe người dân…

 

 

Có thể tìm đọc toàn bộ Báo cáo KQNC Đề tài (số lưu trữ: 7831/2010) tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (http://db.vista.gov.vn).

 

Đ.T.V (NASATI)Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại