Logo_header

 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN NĂM 2016

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 
Cục TT KH&CN QG triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO.9001:2008. Cục thông báo để các đơn vị biết & thực hiện

Tải file tại đây

Đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1580/QĐ-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

Thiết bị trình chiếu nội dung số thành ảnh ảo 3 chiều

Công ty khởi nghiệp H+Technology ở Canada vừa nghiên cứu và phát triển thành công một chiếc màn hình holographic với hình dáng giống lò vi sóng có tên gọi Holus. Với thiết bị này,...

Thiết bị trình chiếu nội dung số thành ảnh ảo 3 chiều

Công ty khởi nghiệp H+Technology ở Canada vừa nghiên cứu và phát triển thành công một chiếc màn hình holographic với hình dáng giống lò vi sóng có tên gọi Holus. Với thiết bị này,...

Cần nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong ngành thủy sản

Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam có tốc độ phát triển vượt bậc và trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Ðể đạt được kết quả này, sự đóng góp của nghiên cứu khoa...

Các nhà khoa học lần đầu tiên tìm ra sự phát triển của khái niệm mới trong não bộ

Lần đầu tiên các nhà khoa học đã đưa ra tài liệu về sự hình thành khái niệm mới bên trong não bộ và sự hình thành này diễn ra ở những vùng não tương tự đối với tất cả mọi người....

Đồ uống có đường gây tử vong 184.000 người mỗi năm

Đó là phát hiện của một công trình nghiên cứu mới được tiến hành gần đây, con số 184.000 người tử vong là một ước tính đã được điều chỉnh từ số liệu được đưa ra lần đầu tiên tại...

Khoảng hai nghìn nhà khoa học tham gia biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Để biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Hội đồng biên soạn cần thành lập 35 Ban biên soạn chuyên ngành. Dự kiến, có khoảng hai nghìn nhà khoa học thuộc tất cả các ngành khoa học...