Logo_header

Bộ trưởng Nguyễn Quân tiếp TGĐ Tập đoàn Misubishi

Tại buổi làm việc, ông Shunichi Miyanaga đã giới thiệu các ưu điểm nổi bật của lò phản ứng ATMEA1 (lò phản ứng nước áp lực mới PWR, sản phẩm của sự kết hợp giữa 2 công ty: AREVA - Pháp và Mitsubishi Heavy Industries - Nhật Bản); các quy chuẩn an toàn mới về điện hạt nhân của Nhật Bản và những vấn đề...

BoKH&CN
KHCN& Doanh nghiệp
KHCN & Địa phương

Đào tạo quản lý dự án vốn ODA và hướng dẫn sổ tay thực hiện dự án First

Trong hai ngày từ 24-25/7/2014, Ban Quản lý dự án First (dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ) đã tổ chức Chương trình đào tạo quản lý dự án...

Cây có thể là câu trả lời cho năng lượng tái tạo

Thông qua quá trình chuyển đổi năng lượng bắt chước theo cây, một nhà khoa học vật liệu ở Đại học Wisconsin-Madison đang thực hiện những bước tiến trong các công nghệ năng lượng tái tạo để sản xuất hydro.

Sẽ phạt nặng những vi phạm trong sử dụng thiết bị X-quang y tế

Trong tháng 7 này, Bộ KH&CN sẽ tiến hành đợt thanh tra chuyên đề trên diện rộng đối với một số phương tiện đo nhóm 2 và các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế. Bộ KH&CN sẽ tiến...