Logo_header
Cục thông báo để các đơn vị biết & thực hiện
Tải file tại đây
BoKH&CN
KHCN& Doanh nghiệp
KHCN & Địa phương

Bộ KH&CN - Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Quốc phòng (BQP), phối hợp tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014 và xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015 của BQP mới đây tại Hà Nội.

Nâng dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, phát triển theo chiều sâu với quy mô lớn hơn để hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu về ứng dụng công nghệ cao nhằm...

Mô tả chi tiết sự tiến hóa của hệ điều hành sự sống

Một nghiên cứu mới đã bộc lộ chi tiết chưa từng có về sự tiến hóa của ribosome, một cấu trúc phân tử lớn được tìm thấy trong các tế bào của tất cả các loài.